45. Weinparade v Poysdorfu, Rakousko, 19.5.2018, Bez stravy